Recente belangwekkende arresten

 

Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep van een beklaagde die werd veroordeeld wegens inbreuken op de Seksismewet en de Genderwet

19 september 2023


Bewijs - Antigoon - Opzettelijke onregelmatigheid

05 april 2023


Verbeurdverklaring computer – Teruggave van bepaalde digitale gegevens in kopie

08 februari 2023


Parlementaire onschendbaarheid

C.21.0447.F : Arrest - Conclusies

C.21.0448.N : Arrest - Conclusies

09 januari 2023


Verwerping van de cassatieberoepen in meerdere assisenzaken

P.21.0828.N

P.22.0815.N

P.22.1096.N

21 décembre 2022


Journalistiek, verwerking van persoonsgegevens en privacy.
Het Hof beoordeelt de wisselwerking tussen de persvrijheid en het recht op privacy van een persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

18 oktober 2022


De verbalisant als getuige à charge

22 juni 2022


Het vermoeden van artikel 67bis Wegverkeerswet

22 juni 2022


Wraking assisen Limburg: verwerping

03 mei 2022


Dataretentie en onregelmatig bewijs - P.21.1422.N

29 maart 2022


Dataretentie en onregelmatig bewijs - P.22.0078.N

29 maart 2022


Is de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap een onderneming? 

22 maart 2022


Wraking en de voetbalzaak

22 februari 2022


Redelijke termijn, ook in eenvoudige zaken - P.21.1621.N

25 januari 2022


Redelijke termijn, ook in eenvoudige zaken - P.21.1384.N

25 januari 2022


Dataretentie en onregelmatig bewijs

25 januari 2022


Spaans Europees aanhoudingsbevel - partiële cassatie

19 januari 2022


Meer zien