​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

​Laatste nieuws

Recente belangwekkende arresten

08 april 2024

S.22.0043.F

Het Hof van Cassatie beslist dat er geen regel van internationaal gewoonterecht bestaat die de rechtsmacht van de forumstaat uitsluit ten aanzien van een rechtsvordering met betrekking tot een bestuurshandeling van een vreemde Staat wanneer de eiser een onderdaan is van die Staat, ongeacht zijn permanente verblijfplaats.

26 maart 2024

P.24.0053.N

​​Redelijke termijn en beveiligingsmaatregelen.

12 maart 2024

P.24.0124.N

​Vrijheidsberoving vreemdelingen: onwettigheden kunnen niet worden opgespaard.

29 februari 2024

F.20.0138.N

​Voltallige zitting: verduidelijking van de rechtspraak in verband met de motivering van gemeentelijke belastingreglementen.

ZIE MEER